เฝ้าระวัง COVID-19 ด้วยระบบกล้องวงจรปิดตรวจวัดความร้อนจาก Dahua

ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ COVID-19 นั้นมักจะมีไข้สูง (สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) ดังนั้นการเฝ้าระวังของหน่วยงาน องค์กรหรือสถานที่ต่างๆ จึงจัดให้เจ้าหน้าที่คอยทำหน้าที่ตรวจวัดไข้ผู้ที่ผ่านเข้าออกหรือสัญจรไปมา โดยใช้เครื่องวัดไข้แบบมือถือ แต่อย่างไรก็ดีวิธีการนี้ก็มีความเสี่ยง เพราะผู้ทำการตรวจวัดมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อ และทำได้ช้า ดังนั้นจะดีกว่าไหมหากจะเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีที่ช่วยทำให้ตรวจวัดได้อย่างปลอดภัยและทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ต้องตรวจวัดคนจำนวน 5,000 คน อาจจะต้องใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมงครึ่ง (หรือมากกว่านี้) แต่ถ้าใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดตรวจวัดความร้อนอย่างเช่นระบบโซลูชั่นของ Dahua จะทำได้ภายในเวลาเพียง 30 นาทีเท่านั้น  นอกจากนี้ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อ และผลที่ได้จากการตรวจวัดก็มีความแม่นยำสูง โดยมีโอกาสคลาดเคลื่อนเพียงแค่ 0.3 องศาเซลเซียสเท่านั้น การใช้กล้องวงจรปิดตรวจวัดความร้อน จะทำให้ทราบถึงระดับความร้อนของแต่ละคนที่เดินผ่านไปมาได้ทันที โดยดูจากภาพและการรายงานผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งหากมีคนหนึ่งคนใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติ ระบบก็มีการแจ้งเตือนทันที โดยการตรวจวัดความร้อนของกล้องจะอาศัยการรับรู้และการตรวจจับระดับแสงอินฟาเรดที่มีความยาวคลื่นในช่วง 7.5-14 ไมครอนที่ร่างกายปล่อยออกมา ด้วยการใช้เซ็นเซอร์ชนิดพิเศษที่มีส่วนประกอบที่เรียกว่า Microbolometer จำนวนมาก แปลงค่าแสงที่ตรวจวัดได้เป็นอุณหภูมิและแสดงผลออกมาเป็นภาพความร้อนที่มีสีต่างๆ ตามระดับอุณหภูมิ โซลูชั่นระบบกล้องวงจรปิดตรวจวัดความร้อนจาก Dahua การเฝ้าระวังผู้ที่ได้รับเชื้อ COVID-19 ด้วยการใช้โซลูชั่นระบบกล้องวงจรปิดของ Dahua ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้คนที่ผ่านเข้าออกสถานที่ต่างๆ จะทำให้สามารถการป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง และที่ดีกว่านั้นก็คือ โซลูชั่นนี้ยังเป็นระบบอัตโนมัติที่มีการแจ้งเตือนทันที … Read more เฝ้าระวัง COVID-19 ด้วยระบบกล้องวงจรปิดตรวจวัดความร้อนจาก Dahua